Kom forsvarligt af med affaldet

Kemikalier og olie skal ikke omgås med lemfældighed. Restprodukterne efter produktion med disse materialer skal bortskaffes med rette omhu, og det gør du bedst med en spildbakke.

Når man i erhvervsmæssig sammenhæng begår sig med affaldsprodukter, der kan forvolde store skader på naturen og miljøet generelt, hvis man upåagtet ender med et udspil, er derfor vigtigt at opbevare dem, så man ikke ender i et uheld. 
Så bliver både myndighederne og naturen glade.

Med håndtering af olie og kemikalier skal man sørge for, at både dem, der arbejder med materialer, og miljøet, bliver påvirket mindst muligt. Det er sådan set ligegyldigt, om man står tilbage med flere liter kemikalier, eller man blot har et par dråber, der skal bortskaffes, så skal det gøres på den mest hensynsfulde måde, der skåner miljøet mest muligt.

Her er den optimale idé at benytte spildbakker, hvor man opsamler og inddæmmer affaldsstofferne, så de ikke kommer i kontakt med mennesker og naturen. 
Sikkerheden skal være i top, og flere spildbakker er udarbejdet i polyethylen, der er kendetegnet ved at være et robust materiale, der kan klare at få en del knubs og benyttes i erhvervsmæssige forbindelser.

Kemikalier og olie er som bekendt flydende materialer, så det er vigtigt at kunne omgås disse med sikkerhed, uden at der opstår spild, da disse kan finde vej ud i miljøet, så det handler om at bruge den rette spildbakke til den rette mængde og portion flydende væske, så disse ikke bliver uheldsmæssigt blandet sammen. Eller man står med en en for stor spildbakke til for små mængder, så det bliver uhåndterbart, eller den omvendte situation med at have for store mængder affaldsstoffer, som man ikke har plads til at opbevare efter foreskrivelserne.

Gør dig selv, din virksomhed og medarbejdere, og miljøet en stor tjeneste ved at anskaffe dig de rette spildbakker med det samme.

Anders Lundtang Hansen